Dagsarkiv: februar 13, 2022

1 innlegg

Radikalisering

Politiets sikkerhetstjeneste PST identifiserer «antistatlig tankegods» som en av de fremste truslene mot rikets sikkerhet i den nye tiden vi går inn i.

Det meldes at universitetene vil gjøre endringer i sitt fagtilbud allerede fra og med i høst for å avspeile den nye trusselvurderingen.

«Vi kan ikke ha en slik situasjon at selve de norske universitetene, hvor folk går for å komme ut i arbeidslivet, bidrar til å spre holdninger og ideer som undergraver demokratiet,» uttaler en representant fra Kunnskapsdepartementet.