– Et vannhull

Phaethons ferd i solvognen, Metamorfosene bok 2, 1-366

I min oversettelse, bilder av Maritha R. Olsen:

Solens palass lå høyt med ragende søyler, lyst av tindrende gull og illrød gullbronse lik flammer, med gavlenes felter dekket av skinnende elfenben, og dobbelte fløydører som strålte av sølv. Håndverket overstrålte materialet: For myknende Vulcanus hadde i relieff prydet døren med havet som omkranser landene, og jordkretsen og himmelen som hvelver seg over.

Vannet har i seg de mørkeblå gudene: syngende Triton og foranderlige Proteus, og Aegaeon, som med sine hundre armer gjemmer selv hvalers uhyrlige rygger, og Doris’ døtre, som dels ses å svømme, dels sittende på klipper å tørke sitt grønne hår, og visse som bæres av fisker: ens er ikke deres utseende, forskjellig dog heller ikke, som passende er for søstre. Jorden huser menn og byer, og skoger og villdyr, elver og nymfer og andre landlige guddommer. Over disse er et bilde av den lysende himmel anbrakt, og seks av kretsens tegn på døren til høyre, og like så mange til venstre.

Så snart Clymenes sønn hadde besteget veien dit og gått inn under takene til den far som hadde blitt trukket i tvil, styrte han sine skritt frem mot hans åsyn – han stanset allikevel litt unna, nærere kunne han ikke utholde lyset: slørt i purpur satt Phoebus i sin trone lysende av klare smaragder. Til høyre og til venstre var Dagen og Måneden og Året og Seklene, og Timene anbrakt i jevnstore mål – den nye Våren stod der, med en krone av blomster, og nakne Sommer kranset med aks; stod der også Høsten, helt skitten av å tråkke druer, og iskalde Vinter, ragget og hvit.

Solen selv, midt i det hele, så, med de øyne som skuer alle ting, den unge mannen, skjelvende ved alt det nye, og sa: «Hva er grunnen til din reise? Hva har du søkt i denne borgen, Phaethon, min ætling – en som slett ingen far ville benekte?» Han svarer: «Å lys felles for hele den vide verden – Phoebus, min far – hvis du tillater meg å bruke dette navnet, og Clymene ikke skjuler sin skyld bak et falskt bilde, gi meg da, min skaper, en garanti, som jeg kan bli trodd i å være din ekte sønn med, og utrydd denne forvirringen i mitt sinn!»

Slik talte han. Hans far tok av seg de skinnende strålene som lå omkring hele sitt hode, og befalte ham å komme nærmere. Omfavnende ham, sa han: «Ikke er det deg verdig at du benektes i å være min, og Clymene har fremstilt ditt opphav sannferdig – og, for at du desto mindre skal tvile, be om den gave du vil, så at du kan bære noe jeg har skjenket. Stille Styx, aldri sett av mine øyne, ved hvilken gudene sverger, skal stå som vitne til mitt løfte!» Akkurat hadde han sluttet, før sønnen ba om farens vogn, og retten til å styre de vingehovede hester for én dag.

Faren angret på at han hadde sverget: rystende tre og fire ganger på sitt lysende hode sa han: «mine ord ble gjort tankeløse ved dine; gid det var mulig at løftet ikke var gitt! Jeg innrømmer det, dette alene hadde jeg nektet deg. Men det er meg i det minste tillatt å fraråde: ditt ønske er ikke trygt! Mye spør du om, Phaethon, og en gave hverken passende for dine krefter eller for dine barnlige år: dødelig er din lodd, det er ikke for dødelige, hva du ønsker deg.

Dessuten trakter du i din uvitenhet etter mer enn kan tilstedes selv de himmelske guder; det skal være tillatt for enhver av dem å nære høye tanker om seg selv, men ikke noen, unntatt jeg, klarer å stå støtt i min ildbærende vogn; selv ikke herskeren av veldige Olympos, som fra sin fryktelige høyre hånd slynger de ville lyn, kan drive dette spannet: og hva har vi som er større enn Jupiter?

Den første delen av veien er bratt, som selv hestene, friske av morgen, vanskelig arbeider seg opp; i himmelens midte går den allerhøyest, hvorfra å beskue havet og landene ofte slår skrekk selv i meg, og mitt bryst skjelver av bevrende frykt; steilt ned går veien til sist, og behøver en sikker styring: da pleier selv Tethys, som tar meg imot i vannene nedenunder, å frykte at jeg skal bringes inn hodekulls.

Legg til himmelens hastige omdreining, hvordan den trekker med seg de høye stjernene og virvler dem i svimmelt kretsløp. Jeg baner meg vei imot, og alene meg betvinger ikke den kraften som betvinger alt annet, og jeg farer frem mot den rullende rundgangen. Se for deg at du har denne vognen: hva skal du gjøre? Vil du være i stand til å gå rett imot dette virvlende hvelvet, så at ikke dens raske akse river deg med seg?

Kan hende du forestiller deg at du finner der gudenes byer og hellige lunder, og templer rike på gaver? Gjennom bakhold går veien, og skikkelsene til villdyr! Og selv om du skulle holde veien og ikke havne i noen forvillelse, skal du allikevel passere hornene til Tyren, rett i din vei, og den thessaliske Bue, Løvens grumme gap og Skorpionen, krummende sine grusomme armer i lange omløp, og Krepsen bøyende sine armer den andre veien.

Og ikke er det lett for deg å tøyle de stolte gangerne – de har ild i sine bryst, som blåser ut av deres munner og nesebor: det er bare så vidt de finner seg i meg, når deres fyrige sinn oppildnes, og deres halser motsetter seg tømmer. Så du, min sønn, ta deg i akt så du ikke gjør meg til den som har skjenket deg en dødbringende gave, og mens tid er gjør om på ditt ønske!

Det er klart at du søker en forsikring, slik at du kan stole på at du er født av mitt blod: jeg gir deg en forsikring ved min frykt, og denne min faderlige bekymring beviser at jeg er din far. Se! betrakt mitt ansikt; gid du kunne stikke dine øyne inn i mitt bryst, og i mitt indre erfare min faderlige omsorg!

Se nå endelig rundt deg, på alt som den rike verden har – ut av så mange og så store av himmelens og jordens og havets goder, krev hva som helst: du skal ikke måtte tåle noe avslag. Jeg ber, la meg skånes for dette ene, hvis sanne navn er straff, ikke en æresbevisning: en straff, Phaethon, er hva du ber om, i en gaves sted! Hvorfor holder du om halsen min, du uvitende, med ømme armer? Vær ikke i tvil! Du skal få (jeg sverger ved de Stygiske strømmer) hva enn du ønsker deg; men vær nå klokere når du ønsker!»

Advarslene var endt; Phaeton avviser imidlertid ordene som er blitt sagt ham og står ved sitt forsett, og flammer like begjærlig etter vognen. Derfor, da hans skaper var ferdig med å nøle der han kunne, ledsaget han den unge mannen til hin høye vogn. Akselen var av gull, vognstangen av gull, av gull var den ytterste hjulringen, og raden av eiker av sølv; langs åket gav krysolitter, og edelstener ordnet i rekke, igjen sitt klare lys til Phoebus som sendte det tilbake.

Mens bolde Phaethon stod i undring over alt dette og undersøkte verket, se! våkne Aurora åpnet i det skinnende øst sin purpurfargede dør og hallene fulle av roser: flyktende forsvant stjernene, idet Lucifer dannet baktropp og som den siste forlot sin vaktpost på himmelen. Da Titanen så at han søkte mot jorden, og at verden rødmet og den sene månens horn liksom svant bort, befalte han de hurtige Timene å spenne for hestene. Raskt utfører gudinnene befalingen, og fører hestene, spyende ild, mette av ambrosisk juice, ut av deres høye staller og gir dem deres klangfulle tøyler på.

Så rørte faren ved sin sønns ansikt med en fortryllet salve og gjorde det utholdende mot de fortærende flammene. Han satte sine stråler i hans lokker, og med stadige sukk fra sitt urolige bryst, som varslet om sorg, sa han: «Hvis du i det minste kan lyde disse advarslene til din far, så bruk pisken sparsommelig, min gutt, og med desto større kraft tømmene! De skynder seg av egen drift, strevet er å holde dem igjen når de er ivrige. Og ikke la veien rett gjennom himmelens fem soner virke best for deg! Veien skjærer på skrå i en vid kurve, og, idet den holder seg innenfor grensen til de tre sonene, unngår den både sydpolen og Bjørnen som er forbundet med nordavindene:

La din ferd gå denne veien – du vil skjelne de tydelige hjulsporene – og, for at både himmelen og jorden skal ha en jevn varme, skal du hverken presse vognen ned eller dra den opp i den høye eter. Stiger du for høyt, vil du brenne det himmelske tak, for lavt, jorden; i midten vil du fare tryggest. Og la ikke det høyre hjulet vende deg bort mot den buktende Dragen, eller det venstre lede deg til Alteret, der det ligger lavt på himmelen: styr vognen mellom begge. Jeg overlater resten til skjebnen, som jeg ønsker skal hjelpe og sørge bedre for deg enn du selv gjør. Mens jeg taler, har den fuktige natten nådd sin grense, som ligger ved de vesterlandske kyster: nølen er ikke en frihet vi har!

Jeg må gjøre hva jeg plikter: Fra mørket hun har drevet på flukt skinner Aurora frem. Fort, grip med deg tømmene, eller, hvis ditt hjerte er omskiftelig, ta mitt råd, ikke vognen! Mens du kan, og mens du fremdeles står på fast grunn, og du ennå ikke uerfaren står i vognen som du ulykkelig har ønsket – og så at du trygg kan bli ved å se det: tillatt meg å gi lys til verden!»

Han springer opp, og med sin ungdommelige skikkelse tar han plass i den lette vognen – der oppe står han og rører med hendene i fryd ved de lette tømmene, mens han derfra takker sin motvillige far.

Solens bevingede hester, ildfulle Pyrois og Eous av morgen, brennende Aethon og som den fjerde luende Phlegon, fyller i mellomtiden luften med flammende vrinsk, og slår på bommen med sine hover. Etter at Tethys, som var uvitende om sitt barnebarns skjebne, hadde slått den tilbake, og det ble gitt hestene rådighet til den vide himmel, skjøt de fart og med hovene som slo gjennom luften delte de morgendisen som lå i deres vei, og båret til værs av sine vinger overhalte de østavindene som hadde sine utspring i samme kanter.

Men vekten Solens hester bar var lett og ikke en de kunne gjenkjenne, og åket manglet sin vanlige tyngde; og som kurvede skip slingrer uten sin nødvendige last, og for lette bæres ustø over havet, slik gjør vognen, uten sin sedvanlige byrde, byks i luften og kastes høyt likesom en som var tom. Og straks de kjente det, stormet firspannet av gårde og forlot sin vanlige bane, og ikke løp de i samme orden som før. Han selv skjelver, og vet hverken hvilken vei han skal dra tømmene som ble betrodd ham, eller hvor ferden i det hele tatt går, og hvis han hadde visst det, hadde han ikke kunnet befale dem.

Da for første gang ble syvspannet Okser varme av solens stråler, og forsøkte, dog forgjeves, å dyppe seg i havet som var forbudt dem; Slangen, som lå nærest den islagte polen, dorsk av kulde og ikke før formidabel for noen, tok til å hetes opp, og fyltes av ny vrede. Det fortelles at du også, Bootes, da forfjamset tok flukten, aldri så treg du var og holdt tilbake av din tunge vogn.

Men nå, da han fra den høyeste eter så ned på landene dypt, dypt nede, bleknet ulykkelige Phaethon – plutselig tok hans knær til å skjelve av frykt, og mørke brøt frem for hans øyne av alt lyset. Nå hadde han heller villet aldri å ha rørt farens hester, nå angrer han på å ha erfart sitt opphav og oppnådd hva han spurte om – og nå, ønskende at han ble sagt å være Merops sønn, blir han slik båret av gårde som et skip av furu drives hodekulls av nordavinden, til hvem dens styrmann har gitt fra seg de slagne tøylene, og som han har overlatt til bønner og gudene.

Hva skulle han gjøre? Mye av himmelen ligger bak ham, foran sine øyne har han mer: i sitt sinn utmåler han begge, og snart ser han frem mot vest, som det ikke er skjebnens vilje at han skal nå, snart ser han tilbake mot øst, og står som lammet, idioten, med hensyn til hva han skal gjøre – han kaster ikke tømmene fra seg, heller ikke klarer han å holde dem fast, ikke engang navnene på hestene kjenner han. Strødd også til alle kanter ligger underverker på den skiftende himmelen, og opprådd ser han uhyrlige villdyr, eller det som fryktelig ligner.

Det er et sted, hvor Skorpionen krummer sine klør i tvenne buer, og med sin hale og bøyde armer på begge sider strekker sine lemmer utover to andre tegn. Da gutten så denne, våt og svettende svart gift, og med kurvet brodd som en trussel om skade, tapte han, tømt for forstand, tøylene i kald skrekk.

Da hestene kjente at tømmene lå slappe på deres rygger, skjente de av gårde, og nå som ingenting holdt dem tilbake, fór de gjennom hittil ubesøkte luftstrøk – hvor innskytelsen driver dem, raser de uten begrensning, går løs på stjernene festet under den høye eter og river vognen med seg på avveier. Snart søker de mot det høyeste, snart begir de seg hodestups ned stupbratte veier mot strekninger nærmere jorden; Månen ser i forundring på at brorens hester løper lavere enn sine, og halvsvidde skyer oser i kantene.

Jorden antennes, dens høye områder først, og tar til å revne og slå sprekker, og ligger tørr med sine safter forduftet; gresset blir gråhvitt, trærnes kroner står i flammer, og det tørre kornet forsyner med brensel sine egne tap. Jeg klager over små ting:

Store byer går til grunne med sine murer, og ildebrannen forvandler hele folkeslag til aske; skogene brenner, og også fjellene de står på: Athos brenner og kilikiske Taurus, og Tmolus og Oete, og nå tørre Ide, hvor det tidligere var tett med kilder, og musenes Helicon, og Haemus som ennå ikke var knyttet til Oeagrus. Etna brenner bunnløst med forente flammer, og tvehodede Parnassos og Eryx og Cynthus og Othrys og Rhodope som det endelig skulle times å mangle snø, og Mimas og Dindyma og Mycale, og Cithaeron, skapt til hellige riter. Og ikke gavner stedets kulde Skytia: Kaukasus brenner og Ossa med Pindus og større enn begge Olympus, og de luftige Alpene og skybærende Appenninene.

Og Phaethon, som ser at alle deler av verden er satt i brann, kan ikke utholde den voldsomme heten; den kokende luften han trekker inn, er som ut av en dyp ovn, og han kjenner vognen rundt seg gløde hvitt; og han klarer ikke lenger asken og glørne som kastes opp på ham, eller den varme røyken som velter imot ham fra alle kanter, og innhyllet som han er i et beksvart mørke, vet han hverken hvor han skal gå eller hvor han er, og rives av sted etter de vingede hestenes vilje.

Det finnes de som tror at Etiopias folk da, idet blodet liksom ble kalt opp til kroppens overflate, fikk sin sorte farge; da ble Libya goldt, ettersom all væte ble revet vekk av heten, og da begråt nymfene med utslått hår sine kilder og tjern; Boiotia savnet sin Dirke, Argos Amymone, Ephyre de pireneiske strømmene. Og ikke var elvene, som av skjebnens lodd var tildelt bredder videre adskilt fra hverandre, trygge:

Don dampet midt i sine strømmer, og gamle Peneus og mysiske Caicus, raske Ismenus og arkadiske Erymanthus med, og Xanthus som en gang skulle brenne igjen, og gule Lycormas, og Meander, som leker seg i sitt kurvede løp, og trakiske Melas og lakoniske Eurotas.

Også babylonske Eufrat brant, brant også Orontes og raske Thermodon, og Ganges og Phasis og Donau; Alpheus koker, og de spercheidiske breddene brenner; gullet, som Tagus bærer med seg i sin flod, renner med den, og svanene, som tallrike hadde pleid å opplive de lydiske elveleiene, var nå i fyr og flamme midt i Cayster.

Nilen flyktet skrekkslagen til verdens ender og skjulte sin kilde, som fortsatt til i dag ligger gjemt: de syv munningene lå støvete og tomme, syv daler, uten en elv. Samme skjebne tørket ut de thrakiske, Hebrus og Strymon, og også de vesterlandske flodene, Rhinen og Rhone og Po, og, til hvem herredømmet over hele verden var blitt lovet, Tiber.

Bakken overalt revner, og gjennom sprekkene trenger lyset inn i Tartarus, og skremmer underverdenens konge og hans hustru; oseanet trekker seg sammen, og hvor det nettopp var et hav, er det nå en slette av tørr sand – fjell rager opp, som den dype flaten hadde dekket, og øker de spredte Kykladenes antall. Fiskene søker mot dypet, kurvede delfiner våger ikke lenger å bryte vannskorpen opp til luften som de pleide, og selenes kropper flyter på ryggen på dypets overflate: ryktet forteller at Nereus selv, og Doris og hennes døtre, gjemte seg i sine lunkne grotter. Tre ganger hadde Neptun våget å løfte sine armer og sitt barske åsyn over havet – tre ganger utholdt han ikke den ildfulle luften.

Men velgjørende Tellus hevet, midt blant havets vann – omkranset som hun var av det – og kildene som overalt hadde trukket seg sammen, idet de fant seg gjemmer i sin mors mørke innvoller, uttørret og forpint sitt åsyn opp til nakken. Hun skjermet for sin panne med hånden, og idet hun med en voldsom skjelven skaket hele verden, sank hun sammen litt, og nede fra dette lavere leiet talte hun slik med sprukken stemme:

«Hvis dette behager deg, og jeg har fortjent dette, så hvorfor, du den øverste av guder, uteblir dine lyn? Å la meg, som nå skal gå til grunne ved ildens krefter, gå til grunne ved din ild, og la min ulykke bli lettere ved at du forvolder den! Ja, det er bare med nød og neppe jeg får åpnet munnen for å tale disse ordene»; (røyken hadde fylt hennes munn) «se hvordan håret mitt er svidd, og hvilke mengder glødende aske jeg har i øynene, og over hele ansiktet! Er dette min lønn, er dette den ære du viser meg for min fruktbarhet, min pliktoppfyllenhet, for at jeg tåler sårene fra krumme ploger og hakker, og plages og drives gjennom hele året, for at jeg ordner med løv og mild føde til buskapen, grøde til menneskeslekten, og til og med røkelse for dere?

Men la oss nå si at jeg har fortjent undergang, hvorfor har bølgene, hvorfor har din bror fortjent dette? Hvorfor har havet krympet slik, som tilfalt ham ved lodd, at det nå ligger enda fjernere fra eteren? Men hvis hverken min eller din brors yndest rører deg, så ha dog medynk med din himmel! Se rundt deg på begge: det ryker av begge poler! Hvis ilden ødelegger dem, raser dine haller sammen. Se! Atlas selv strever, og klarer knapt å holde aksen oppe, den glødende hvelvingen tyngende hans skuldre! Hvis vannene, hvis landene forgår, og det himmelske riket, forenes vi i fordums kaos! Hvis det fortsatt er noe igjen, berg det fra flammene, og sørg for universets vel!»

Disse var jordens ord: ikke kunne hun, nemlig, lenger utholde varmen, eller tale ytterligere, og hun trakk sitt åsyn inn i seg igjen, og inn i hallene nærmere de dødes skygger. Men Allmektige Fader, etter å ha tatt de øvre gudene til vitner, og ham selv, som hadde skjenket vognen, på at med mindre han brakte hjelp til verden, ville alt gå under i en tung skjebne, søker steilt opp mot himmelborgens høyeste, hvorfra han setter tordenen i gang, og slynger lynene om seg; men ikke hadde han lenger skyer, som han kunne lede inn over jorden, og intet regn han kunne sende ned fra himmelen:

Han tordnet, og balanserende et lyn i hånden, sendte han det fra bak øret mot kusken og slo ham ut – fra så vel vognen som livet – og betvang den rasende ilden med sin egen. Hestene ble skremt opp, og med et byks i motsatt retning rev de sine halser løs fra åket og etterlot tøylene avrevne: der ligger tømmene, der akselen rykket løs fra vognstangen, et annet sted eikene til de brukne hjulene, og strødd vidt og bredt ligger det spor av den sønderrevne vognen.

Men Phaethon, flammene herjende i hans røde hår, styrter med hodet først og faller gjennom luften over lange strekninger, som stjerner, skjønt de ikke faller, stundom kan ses å falle fra den klare himmel – som lengste Po, i en egn langt borte, fjernt fra hans fedreland, tok imot, og vasket hans osende ansikt. Der i Vesterlandet gav Nereidene hans kropp, fortsatt osende av møtet med den trekløftede flammen, en grav, og merket også hans sten med en innskrift:

HER LAGT ER PHAETHON KUSK I FADERS VOGN 
SOM HAN HVIS IKKE RÅDDE STØ I KURS 
DOG FALT I KRAFT AV VÅGESTYKKE STORT

For hans far hadde dekket sitt ansikt i sorg, og, hvis vi bare tror det, fortelles det at det da gikk én dag uten sol: ildebrannen leverte lyset, og noe nytte var det av den ulykken. Men etter at Clymene hadde sagt hva som kunne sies under så ulykksalige omstendigheter, og ute av seg av sorg hadde flerret sin brystdrakt, reiste hun gjennom hele verden, først i søken etter hans avsjelede lemmer, så hans knokler. Men hans levninger fant hun allerede begravet ved en elvebredd i et fremmed land, og der la hun seg ned, og overstenket hans navn, som hun leste i stenens marmor, med tårer, og omfavnet den med sitt nakne bryst.

Og likeledes gråter Heliadene – jamrende og flående i sine bryst feller soldøtrene tårer for broren – en tom gave for den døde – og kaller dag og natt på Phaethon, som aldri vil høre deres klagerop, og legger seg utstrakte på hans grav.

Fire ganger utfylte månen en sirkel med forbundne horn – og hver etter sin skikk (for gjøren hadde skapt skikk) gav de uttrykk for sin sorg: men da Phaetusa etter sin, den eldste av søstrene, ønsket å legge seg flat på jorden, ropte hun ut at hennes føtter hadde stivnet – da lysende hvite Lampetie prøvde å begi seg til henne, var hun plutselig holdt fast av røtter; en tredje av søstrene, da hun gikk i gang med å rive seg i håret, rykket ut blader – én klager over at bena sitter fast i stubber, en annen over at armene blir lange grener, og mens de undrer seg, slynger bark seg om deres hofter, og steg for steg har det lagt seg omkring deres underliv, bryster, skuldre og hender; bare deres munner består, kallende på moren.

Hva kunne vel moren gjøre, annet enn å fare hit og dit, hvor hennes morsinstinkt trekker henne, og kysse sine døtres munner mens tid var? Men det er ikke nok: hun forsøker å rykke deres kropper ut av stammen, og med hendene bryter hun av de sarte grenene – men som fra sår renner blodaktige dråper fra bruddstedene.

«Stopp, mor, jeg ber deg,» roper hver såret, «jeg ber deg, stopp: det er våre kropper du river i stykker, her i treet. Far vel, nå» – barken kom og dekket deres siste ord. Men fortsatt rant tårene, og fallende dråpevis fra de ferske grenene, stivnet ravet i solen, som den klare elven tok imot og brakte til de latinske ungkonene for å smykke dem.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *